Tomboy

Kseniya (Make up by Diana Na)

Kseniya (Make up by Diana Na)

Ewa (make up by Annamaria Pierdomenico)

Ewa (make up by Annamaria Pierdomenico)

Dorota (make up by Ayeesha Curmoula)

Dorota (make up by Ayeesha Curmoula)

Amee (make up by Melissa Vieira)

Amee (make up by Melissa Vieira)